Ölçü:
Rəng:
Şəkillər:

Saytın əsas versiyası

Əsas səhifə » Qiyabi fakültə

 Qiyabi təhsil formasının əsası 40-cı illərin əvvəllərindən qoyulmuş, sonralar daha da  təkmilləşdirilərək müəyyən sistemə salınmışdır.
Respublikamız müstəqillik əldə edənə qədər təhsilin bu forması ilə həm Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbi, həm də SSRİ DİN-in Tədris İdarəsinə daxil olan İttifaq məkanındakı ayrı-ayrı ali məktəblər məşğul olmuşdur.
1992-ci ildən bu tədris forması ilə məşğul olmaq üçün Polis Akademiyasının nəzdində xüsusi qrup yaradılmışdır. Qiyabi təhsil sahəsindəki işləri təşkil etmək üçün bu sahəyə üç ştat vahidi ayrılmışdır.
Qiyabi təhsil formasının üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, polis əməkdaşları tutduqları vəzifədə işləməklə öz təhsillərini artırmaq imkanı əldə edirlər. DİN-in sisteminə daxil olan bütün baş idarələr, şöbələr və mərkəzi aparatın əməkdaşları məhdudiyyət qoyulmadan bu təhsil formasından istifadə edirlər. Əməkdaşların təhsil dərəcəsinə görə müxtəlif kateqoriyalara ayrıldığı nəzərə alınaraq, həmin kateqoriyalara müvafiq bir-birindən təhsil müddətinə, aparılan dərslərin həcminə, tədris olunan fənlərin sayına görə fərqli qruplar təşkil olunmuşdur.

Bu kateqoriyaların sırasına ali təhsili olub, hüquq təhsili olmayanlar, orta hüquq təhsili olub, ali hüquq təhsili  olmayanlar, ümumiyyətlə, hüquq təhsili olmayan sıravilər daxildirlər. Sıravilər üçün təhsil pulsuzdur. Lakin ali təhsil olub, ikinci ali təhsil almaq istəyənlər respublikamızın digər ali məktəblərində olduğu kimi, mövcud qanunlara, Nazirlər Kabinetinin qərarına, Təhsil Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin əmrlərinə və Polis Akademiyasının Əsasnaməsinə müvafiq olaraq müəyyən məbləğdə pul ödəməklə oxuyurlar. Qiyabi dinləyicilər oxuduqları müddətdə akademiyanın tədris bazasından istifadə etmək hüququna malikdirlər.
2001-ci ildən akademiyanın nəzdində qiyabi fakültə yaradılmışdır.

Fakültənin işinin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardır:

• Kafedraların qiyabi təhsil üzrə tədris-metodiki işinə nəzarət həyata keçirilir, dərslərin metodiki təminatını, tədris vəsaitlərindən, dərsliklərdən və didaktik materiallardan səmərəli istifadə edilməsini təhlil və təmin edilir;

• Tədris planının icrasına nəzarət edilir;

• Fakültə üzrə dərs cədvəlləri tərtib edilir;

• Qiyabi təhsil üzrə tədris və metodiki məsələlərin həllində müvafiq kafedra və şöbələrlə qarşılıqlı əlaqələr yaradılır, dinləyicilərin tədris fəaliyyətini həyata keçirmək üçün şərait yaradılır;

• Fakültənin fəaliyyəti təhlil edilir, dinləyicilərin tədris-təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi barədə təklif və rəylər verilir;

• Dinləyicilərin növbəti kursa keçirilməsi, eləcə də dinləyicilər sırasından xaric və təkrar kursda saxlanılması üçün rəhbərliyə təqdimatlar verilir;

• İmtahan sessiyalarının nəticələri təhlil edilir, dinləyicilər tərəfindən akademik borcların müəyyən edilmiş qaydada ləğvinə nəzarət edilir;

• Tədris ilinin yekunları təhlil edilir və ümumiləşdirilmiş arayış hazırlanır;

• Elmi Şura və əməliyyat müşavirələrində müzakirə ediləcək məsələlər üzrə arayışlar hazırlanır;

• Dərs jurnallarının aparılmasına nəzarət edilir.

Geriyə